ก. บัญชีธนาคารของ "มูลนิธิสื่อตะวัน" โดยตรง เพื่อใช้ทั่วไป
(ผ่านบัญชีนี้ ประธานฯ จะไม่ทราบทันที โปรดแจ้งให้ประธานฯ ทราบ)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ โคราช ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิสื่อตะวัน เลขที่บัญชี 026-8-41852-0

ข. บัญชีธนาคารของ "มูลนิธิสื่อตะวัน" โดยอ้อม เพื่อใช้ผ่านออนไลน์
(ผ่านบัญชีนี้ ประธานฯ จะทราบทันทีทางมือถือ หรือแจ้งอีกทีก็ดี)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปทุมธานี ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายอำนวย นาคกนิษฐ เลขที่บัญชี 250-2-60930-3

คณะกรรมการมูลนิธิสื่อตะวัน มีมติอนุญาตให้ใช้บัญชีส่วนตัวประธานกรรมการ
รับเงินบริจาคออนไลน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้โมบายแบ้งค์กิ้ง

ตามข้อ ข. ผ่านมือถือ โดยคิวอาร์โค๊ต พร้อมเพย์ ง่ายๆ ดังนี้

หมายเหตุ. นายอำนวย นาคกนิษฐ ก็คือ นายตะวัน นาคกนิษฐ

(อำนวย เรียกเป็นทางการ, ตะวัน เรียกเป็นกันเอง)

ประธานกรรมการมูลนิธิสื่อตะวัน


คลิกฟังคลิปเรื่องบัญชีธนาคารของมูลนิธิสื่อตะวัน

หรือทางไปรษณีย์

To : The Sunmedia Foundation for Dhamma and Ecology
address : 1 M.3 Khok Kruat Meuang Nakhon Ratchasima 30280 Thailand

ชื่อผู้รับ : มูลนิธิสื่อตะวัน (ประธานกรรมการ)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.โคกกรวด อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30280

Tel/Line 0814946856 E-mail : suetawan@gmail.com

ขออนุโมทนาขอบคุณที่สนับสนุนมูลนิธิสื่อตะวัน

เราถือว่า "มูลนิธิสื่อตะวัน" เป็นสมบัติของคนทุกคนบนโลก ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อนตั้ง
ดังนั้น ทุกคนบนโลก โดยเฉพาะผู้เคยร่วมบริจาค มีสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิสื่อตะวันได้
(คลิกตรวจสอบบัญชีรับจ่าย และข้อมูลอื่นๆ ของมูลนิธิสื่อตะวัน ได้ที่แบนเนอร์ข้างบนนี้)
แม้เงินบริจาคเพียง ๑ บาท และผู้บริจาคไม่ประสงค์ออกนาม ก็ต้องลงบัญชีรายรับทั้งหมด
เช่น "ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคผ่านพร้อมเพย์ตลอดเดือน..............จำนวน.........บาท"
ส่วนผู้บริจาคที่ประสงค์จะรับ "ใบอนุโมทนาบัตร" ให้แจ้งชื่อนามสกุล จำนวนเงินบริจาค
พร้อมหลักฐานการบริจาค (ถ้ามี) ไปยังประธานกรรมการ ผ่านเฟสบุ๊ค ไลน์ หรืออื่นๆ
ปกติจะได้รับอนุโมทนาบัตร (PDF) ผ่านช่องทางที่แจ้งไว้ ภายใน ๓-๗ วัน
ถ้าล่าช้า โปรดแจ้งซ้ำ เพราะประธานกรรมการเดินทางรอนแรม อาจจะหลงลืมได้

กลับหน้าแรก

สื่อตะวันเว็บไซต์ Copyright © 2011 All Rights Reserved . Chennai by naaitawan City and Lifetime Hosting Suetawan.